Uniwersytet Zielonogórski

Historia, cele i zadania


O Inkubatorze Aktualności Prorektor ds. Rozwoju Historia, cele i zadania Regulamin Inkubatora Rada Nadzorująca Nasze firmy Szkolenia, Seminaria Konkurs Napisz do nas Linki Strona główna


Zadaniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni, mającym pomysł na własny biznes. Oferowana pomoc obejmuje wsparcie w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Długość okresu inkubacji wynosi trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.Inkubator powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze. Inkubator dysponuje łączną powierzchnią 1119 m2. Została ona podzielona na 18 pomieszczeń o powierzchni: ok. 16 m2, 32 m2 i 48 m2. Ponadto inkubator oferuje dwie salki konferencyjne o powierzchni 32 m2 i 65 m2 Pomieszczenia są wyposażone w podstawowe meble biurowe i łącza telekomunikacyjne (telefoniczne, sieć komputerowa). Odpłatność miesięcznie wynosi: w pierwszym roku działalności 6 zł/m2, w drugim roku 9 zł/m2, w trzecim roku 12 zł/m2.

W ramach oferty przedsiębiorcy otrzymują:
 • Dostęp do sieci internet (odpłatnie)
 • Numer telefoniczny wraz z telefaxem,
 • Nieodpłatne doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie okresu inkubacji, porady prawne, księgowe.
 • Korzystanie z systemu szkoleń dla osób prowadzących firmy w inkubatorze,
 • Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych.
 • Dostęp do specjalistycznej prasy i opracowań biznesowych zakupywanych i prenumerowanych przez inkubator.
 • Wspólny sekretariat, ekspedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu inkubatora, dostęp do faksu, komputera, drukarki i podstawowych urządzeń biurowych.Poszczególne etapy powstawania Inkubator Przedsiębiorczości przedstawiały się następująco:
 • 2000-2001 – opracowanie koncepcji i projektu przebudowy budynku obecnego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
 • 04.07.2001 – Wydanie decyzji 677/2001
 • Listopad 2004 – Przygotowanie dokumentacji projektu w ramach PHARE - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych PL2003/005-708.1
 • wrzesień 9 2005 – złożenie wniosku oraz pozytywna decyzja Władzy Wdrażającej,
 • styczeń 2006 – rozpoczęcie realizacji projektu
 • czerwic 2006 – rozpoczęcie inwestycji
 • wrzesień 2006 – zakończenie inwestycji,
 • 2.10.2006 – rozpoczęcie działalności firm we Inkubatorze
 • 16.10.2006 - uroczysta inauguracja działalności Inkubatora.Działalność Inkubatora związana jest z Priorytetem A dla Programu Phare CBC i Interreg IIIA na lata 2000-2006 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego”. Wypełnia Cel główny Nr 1 Poprawa zasobu miejsc pracy w zakresie Celu operacyjnego 1.4. Budowa systemu instytucjonalnego wsparcia funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw zapisanych również w Lubuskiej Strategii Zatrudnienia i Przeciwdziałania Skutkom Bezrobocia. Ponadto odpowiada Celowi głównemu nr 3 w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego „Rozwój przedsiębiorczości”, Cel operacyjny nr 3.2 Stworzenie regionalnego systemu wsparcia innowacji i transferu technologii oraz Cel operacyjny nr 3.3 Rozwój instytucjonalnego i kapitałowego otoczenia biznesu. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości realizuje w Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra Program operacyjny nr 8. Mały i średni biznes oraz Program operacyjny nr 12. Praca dla bezrobotnych „Usprawnienie i rozszerzenie działalności inkubatorów przedsiębiorczości”. Ponadto wpisuje się on w ramy celu nr 3.3 Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości dokumentu pn. „Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr”. Zaś w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 odpowiada osi rozwoju 4.2. „Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia” w ramach wspomagania tworzenia przedsiębiorstw i adaptacji istniejących kadr do funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim oraz oś rozwoju 4.1 „Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw” poprzez adaptację do działania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Pierwszy konkurs trwał do 30 czerwca 2006 roku i został rozstrzygnięty 12 lipca 2006 roku Do konkursu zgłoszono 13 projektów. Pozytywnie zaopiniowano 8. Pięć wniosków nie uzyskało akceptacji Komisji Oceniającej. We wrześniu zostaną podpisane umowy z osobami, które uzyskały akceptację komisji oceniającej projekty. Rozpoczęcie działalności firm w inkubatorze nastąpiła 1 października.
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2005 .:. D&C by: JARY